nabo

Basque Catholics: Euskaldun - Fededun

Related links:
Artzai Ona Basque Catholic Community | Basque Bible online | Accreditedonlinebiblecolleges.org | www.salvationhistory.com | Eulogy for Aita Etcheverry | Basque Chaplains in America | Basque Saints

Basque MassThis includes information for the Basque-Catholic community.

Our Basque Chaplain Aita Antton

Aita AnttonAita Antton Egiguren Iraola, a priest of the Franciscan order arrived on November 28th to begin his ministry as a Basque chaplain here in the Basque-American community. He has also been asked to provide pastoral and sacramental attention to the Basque community in the surrounding region and this will be his priority. His focus will be on liturgy, Christian formation and spirituality, and outreach (Diaconia) to all Basque Catholics, especially the elderly and their families and those in need. For more information including weekly scriptural commentaries, visit: www.basquecatholic.org.

Basque Mass Materials

Power PointFuneral
Memorial Mass
Rosary
Chino Besta Berri 2005
So. Cal 2005

So. Cal 2006 (MS Word)

Kristo Erregeri

Kristo Erregeri, Euskaldunek agur!
Kristo Erregeri, agur, agur!

1. Nor da egundaino erregerikan
Zu Jesusen pare besterik izan
Bihotzez dautzugu otoitz errepikan
Kristo agur

2. Lurraren gainean manatu nahiz
Gerlan bizi dira haurride ainitz

Anai-erresuma zuk egizu berriz
Kristo agur

Responsorial Song:

Aintza zeruan, aintza zeruan,
Aintza zeruan Jaunari
Eta bakea, eta bakea
Lurrean gizoneri (2)

Gospel acclamation:

BAI GORA!

Bai gora Jaungoikoa
All: Bai gora Jaungoikoa

Mendez mende badoa 
Haren amodioa

Bai gu maitatu gaitu, gu, Jainko semetu
All: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Kanta mundua Jaunari
Zoin handizki den ari
Baita denetan ageri
All: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Sinesten dut

Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

We believe in one God, the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. 
Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. 
Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

For us and for our salvation he came down from heaven.  By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man.
Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried.  On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.  He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.
Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.  With the Father and the Son he is worshipped and glorified.  He has spoken through the Prophets. 

Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!

We believe in one holy catholic and apostolic Church.  We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.  We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come.
Sing:  Sinesten dut, sinesten dut!


Gure Aita

Gure Aita, zeruetan zirena:
saindu izan bedi zure Izena.
Etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezela lurrean ere.

Emaiguzu gaur
egun hontako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eraman,

bainan ater gaitzazu gaitzetik.

Jainkoaren Bildotsa, zuk kentzen  duzu munduko bekatua.  Urrikal, Jauna! (2)Jainkoaren Bildotsa, zuk kentzen duzu munduko bekatua, Emaguzu bakea!

Oi mirakulu guziz espantagarria

Oi mirakulu guziz espantagarria
Ogiaren iduriz Jesus estalia
Hura dut adoratzen aldare gainean
Hura bera dut jaten komunionean

1. Ene begiek Jesus ez dute ikusten
Gorputzeko sentzuek ez dute senditzen
Bainan duda gabe dut han dela sinesten
Fedeak argiturik han dut ezagutzen

2. Jesusek egin zuen azken afaria
Janaritzat emanik bere haragia
Haragi saindu hura jaten dut nik ere
Hura janik uste dut bizi betiere 

3. Gurutzefikaturik enetzat hil dena
Lorioski pizturik zerurat igana
Hura da Sakramendu hortan ezarria
Hura bera lurrean ene janaria

4. Biziaren arbola guziz aipatua
Baratze dohatzuan Jaunak landatua
Aurkitzen da neretzat komunionea
Nik hen dut edireiten ene bizitzea

Closing Song:  AINGERU BATEK MARIARI

Aingeru batek Mariari
Dio graziaz betea
Jaungoikoaren Semeari
Emanen diozu sortzea

Goiz arrats eta eguerditan
Ama, laudatzen zaitugu

Aingeruaren hitzak betan
Errepikatzen ditugu

Jainkoaren nahi saindua
Ni-baitan dadin egina
Izan nadien amatua
Bainan geldituz Birjina


 

ADORA DEZAGUN MENDEREN MENDETAN 
JESUS JAINKO JAUNA, SAKRAMENDU HUNTAN

Jesus amodioz bihotza gaindian 
Zein miragarri zen azken afarian. 
Guretzat zelarik hiltzerat abian, 
Gerokotz ere zen gurekin nahian.

Aposloluceri erraiten diote: 
"Ni gaur saldua naiz, bihar hilen naute. 
Aitaren ganako denbora zait bete: 
Huna orai zenbat zaituztedan rnaite."

Ogia harturik, mintzo da Jainkoa: 
"Hau da ene Gorputz gurutzerakoa." 
Gero kanbiatuz orobat arnoa:
"Hau da ene Odol ixuri gogoa."

"Ene Gorpulz hau da zuen janaria, 
Ene Odol hau da zuen edaria, 
Hautan dut finkatzen Testament Berria 
Zuekin neraukan bihotz-lokarria."

URRIKAL JAUNAURRIKAL JAUNA,
URRIKAL JAUNAURRIKAL JAUNA

URRIKAL KRISTO, URRIKAL KRISTO
URRIKAL KRISTO, URRIKAL KRISTO

URRIKAL JAUNA
URRIKAL JAUNA,
URRIKAL JAUNAURRIKAL JAUNA
BESTA EDER HUNTARA, 
GOAZEN ORO BETAN, 
HUNARA JINIK BAI GIRA 
BOZKARIO HANDIT AN (berriz) 

Hau da egun ederra argitu zaukuna
_____-en bildu da jente Euskalduna.

Hau da egun ederra argitu zaukuna 
Mendixola-n bildu da jente euskalduna

Otoi, gazte maiteak, zaudezte fededun! 
Arbasoen urratsak ahantz ez ditzagun.

 

NOTE:  If you have material you could share with us, please send that along.  Mil esker! 

 

Basque WWII Memorial

 

Dontate to Basque WWII Veterans Memorial

 

Ateak Ireki

 

Foku Musikala

 

Calendar